Hirdetés
Archivum

Befizették Székelyt?:

:

Hirdetés

JEGYZÕKÖNYV

Készült: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségi ülésén, 2009. szeptember 09-én, 15.00 órai kezdettel Budapesten.
Jelen vannak: Dr. Berényi János, Bodrogváry Iván, Horváth Frigyes, Tóth Tamás, Kiss Lenke, Farkas Balázs
Állandó meghívott: Henye István EB elnök, Dr. Sterbenz Tamás fõtitkár
Mészáros Lajos, Rózsás Gábor, Szaniszló Sándor

1. napirendi pont:
Dr. Berényi János: Ismertette a Férfi Tagozattal körvonalazódó megállapodás fõbb pontjait, miszerint a férfiak évi 20 millió forintot, és a felmerülõ bírságok 20%-át fizetnék a Szövetségnek. Felkérte Rózsás Gábort, hogy a három éves megállapodás érdekében, évente emelkedjen a fizetendõ összeg és a 10 milliós Liga kölcsönt pedig "lakja le" a Tagozat a Szövetség helyiségében.


Rózsás Gábor: támogatásáról biztosította az elnökséget, s jelezte, hogy a kérést a férfi Intézõ Bizottág elé terjeszti másnap.

Dr. Berényi János: A Nõi Tagozattól kapott 4,3 milliós javaslatot továbbra is kevésnek tartja, ez a nõi válogatott programjához nem nyújt elég támogatást.

Sterbenz Tamás: ismertette a 2009., illetve a 2010. aug. 31-ig tervezett szövetségi költségvetést.

Dr. Berényi János: megállapította, hogy a tervezetnek megfelelõen befolyt 36 millió forint, a hiányzó 16-17 millió forint pedig a tárgyalások szerint realizálható még 2009-ben. 

Farkas Balázs: a 4, illetve a korábban kért 10 milliós összeg közötti kompromisszum lehetõségét vetette fel.

Sterbenz Tamás: megismételte a 6 millió forint + a vagyonértékû jogok értékesítésébõl befolyt összeg 50%-ról szóló javaslatát.

Farkas Balázs: vállalta a Nõi Tagozat és a kompromisszum közötti különbözet megszerzését, abban az esetben, amennyiben a nõi felnõtt válogatott szakmai vezetése az általa javasolt módon alakul. Méltatta Rátgéber László érdemeit, de a támogatást csak abban az esetben tudja nyújtani, ha garanciát lát szigorú szakmai alapokon nyugvó felhasználásra. A vagyon értékû jogok közös értékesítése jó üzenet, hogy a kosárlabdázásért a szövetség és a tagozat együtt dolgozik.

Bodrogváry Iván: járható útnak tartotta a javaslatot, de a már megkötött televíziós díjat már nem tudja ebbe a körbe. A pénzügyi támogatás növelése helyett egy-egy hetes edzõtábort vállalhatnának a nõi csapatok.

Dr. Berényi János: szerint Moszkvából nehezebb a válogatottat irányítani és ismertette, hogy beszélt Rátgéber Lászlóval, aki várja az elnökség döntését. 

Mészáros Lajos: szerint a szövetség a szakmai munkáért van, ezért szakmai programból nem szabad forrást elvenni. Úgy vélte, hogy a mûködési költségek a tagozatok megalakulásával feleslegesen megemelkednek. Kiemelte, hogy a válogatottban való részvétel önkéntes, ezért legalább a feltételeket kell méltó módon megteremteni. Rámutatott, hogy a 2010-re tervezett 18-18 millió forint nem elég, szerinte legalább 25 millió kell csapatonként. 

Farkas Balázs: a múlt lezárását sürgette, elsõ lépésként a nõi megállapodást, másodiknak az utánpótlás koncepciót, majd végül a Férfi Tagozat rendezését javasolta. Elõzõ javaslatát kiegészítve közölte, hogy az elnökség által elfogadott szakmai program 18 milliót meghaladó részét 25 millió forint felsõ határig kiegészíti.

Horváth Frigyes: minden programnak legyen egy felelõs személye és egy hozzá rendelt költségvetése.

Sterbenz Tamás: ismertette a Szakmai Bizottság ülésén elhangzottakat, melyen Horváth Gergely elnökségi tag is részt vett. Elmondta, hogy Rátgéber László írásos és videós beszámolóját az Szakmai Bizottság egyhangúan elfogadta, a tárgyszerû vitában a bizottság 4-5 témakört, kérdéses területet vetett fel (regenerálódási idõszak rövidsége, felkészülési mérkõzések túl nagy száma, támadó játék hatékonyságának elégtelensége, ill. néhány játékos sikertelen csapatba építése). Beszámolt a nõi Universiade-válogatott szereplésérõl, kiemelte, hogy a hiányzó játékosokkal és hosszabb felkészüléssel sikerülhetett volna a legjobb nyolcba jutni, de ennek ellenére a szakmai program jónak bizonyult, és folytatásra javasolja a bizottság.

Dr. Berényi János: kérte, hogy az Universiade-válogatott csapat költségvetésérõl külön elszámolás készüljön.

Tóth Tamás: javasolta a kérdés lezárását, szerinte Rátgéber László Moszkvában messze van a magyar játékosoktól, és javadalmazása nem áll arányban a csapat eredményével, illetve e Szövetség teherbíró képességével.

Horváth Frigyes: a Szövetség és csapatvezetés közti együttmûködés hiányát tette az elõtte szólókhoz.

Bodrogváry Iván: kiemelte, hogy szerinte Rátgéber László elõször készített tartalmas beszámolót, de a nõi szakág elégedetlen ez EB szerepléssel. Kérte, hogy az EB-be jutást is reálisan értékelje mindenki.

Farkas Balázs: összegezte a két reális alternatívát, s hangsúlyozta, hogy Rátgéber Lászlót a világ egyik legjobb nõi edzõjének tarja, de ebben a helyzetben Székely Norbertet javasolja a 2012-es Olimpiáig kinevezni.

Sterbenz Tamás:javasolta, hogy a 2009.09.14-én Budapesten tartózkodó Rátgéber Lászlóval tárgyaljon a Szövetség, s mielõtt döntést hoz, tisztázza a felmerülõ problémákat. 

Dr. Berényi János: összegezte a vitában elhangzottakat és javasolta, hogy az utóbbi évek itthon legeredményesebb edzõjét, Székely Norbertet kérje fel az elnökség. Hangsúlyozta, hogy a lejárt szerzõdésû Rátgéber Lászlónak az elnökség köszönetét fejezi ki.

Határozat: az elnökség 6-0 arányban úgy döntött, hogy Rátgéber László szerzõdését nem hosszabbítja meg, nõi szövetségi kapitányi posztra Székely Norbertet kéri fel, és azzal bízza meg, hogy a Szakmai Bizottság elé 2012 Londoni Olimpiáig szóló programot terjesszen be. 

Hirdetés