Hirdetés
Archivum

Egységessé és kiszámíthatóvá tennék a szankciókat a játékvezetõk:

:

Hirdetés

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Játékvezetõi Bizottsága a napokban nyílt levelet tett közzé a hivatalos honlapján. A következõ évadtól egységessé és kiszámíthatóvá kívánják tenni a játékvezetõk szankcióit. Ennek hátterét világítja meg az alábbiakban olvasható levél.

Tisztelt Játékosok, Csapatvezetõk, Szurkolók!

Közös érdekünk, hogy a hazai kosárlabda mérkõzések sportszerû körülmények között, egyenlõ feltételeket biztosítva minden csapat számára, a szereplõk egymás iránti kölcsönös tisztelete mellett kerüljenek megrendezésre. Jelen levelünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a játékosok, csapatvezetõk és a nézõk jobban érthessék játékvezetõink ezen célt szolgáló döntéseit.

A kosárlabda olyan sportág, amely idõnként erõteljes érzelmeket válthat ki a játék résztvevõibõl, és magunk is tisztában vagyunk vele, hogy bizonyos döntések vita tárgyát képezhetik.

Éppen ezért a 2016/17-es bajnoki évtõl egységessé és kiszámíthatóvá kívánjuk tenni játékvezetõink szankcióit, ezáltal nagyobb átláthatóságot vinni a döntésekbe. A játék résztvevõinek tudniuk kell, hogy mely cselekedetek engedélyezettek, és melyek azok, amelyek túlmennek a fair-play szellemiségének és a játék szabályainak keretein.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a játékosoknak és edzõknek lehetõségük van:

– kifejezni egyet nem értésüket bizonyos döntésekkel, feltéve, hogy az nem jár heves gesztikulációval vagy trágár beszéddel

– illetve játékszünetekben kérdéssel fordulhatnak a játékvezetõkhöz, amennyiben azt tisztelettudó hangnemben teszik.

Azonban, az alábbi cselekedetek nem megengedettek. Ilyen esetekben azonnali technikai hibát kell ítélni:

– Tiszteletlen, trágár beszéd, a játékvezetõk és a hivatalos személyek tiszteletlen megérintése.
– A közönség rosszhiszemû hergelése.
– Tüntetõ levegõbe ütés, tapsolás, a kar magasba tartása, és más heves mozdulat egy ítéletre reagálva.
– Lépéshiba, vagy egyéb karjelzés reklamáló utánzása.
– Játékvezetõk megfélemlítése (kiabálás, ujjal mutogatás), akkor is, ha az nem trágár.
– A játékvezetõ személyes szférájának megsértése, közelrõl az „arcába” beszélés.
– Indulatos futás a játékvezetõk felé, vagy épp „tüntetésképp” látványos elfutás a játékvezetõtõl.
– Edzõ, vagy más csapatpadon elhelyezkedõ személy pályára lépése a játékvezetõ(k) elleni tüntetés közben.
– Folyamatos reklamálás, hosszabb idõn át tartó gesztikuláció egy ítélettel kapcsolatban.
– Az edzõ, vagy bárki a csapatpadról tiszteletlenül reklamál a jegyzõasztalnál.
– A csapat bármely tagja bármilyen tárgyba (reklámtábla, kulacs, csapatpad, szék, stb.) belerúg vagy feldönti.
– Szóbeli konfliktus az ellenfél játékosával, edzõjével, vagy bárkivel az ellenfél csapatpadján („trash talk”).

– Technikai hiba után további tiszteletlen magatartás – a játékos/edzõ nem „vásárolhat” magának további reklamálási idõt azáltal, hogy technikai hibát kapott, ilyen esetben váratlanul gyorsan megkaphatja második technikai hibáját, ami kiállítást von maga után.

Emlékeztetõül: a játékost második technikai hibája miatt, az edzõt pedig kettõ személyes („C” típusú), vagy három kispadot is érintõ (három „B” típusú vagy közöttük egy „C” típusú) technikai hiba után a játékból ki kell zárni. Verekedés, tettlegesség, illetve súlyos szóbeli sportszerûtlenség, durva szidalmazás esetén azonnali kizáró hiba is ítélhetõ.

A játékvezetõk bizonyos esetekben figyelmeztethetik a csapattagokat technikai hiba megítélése elõtt. Nem kirívó esetekben igyekezni fognak elõször figyelmeztetni (noha ez nem kötelességük), ami az egész csapatra érvényes. Ezután, a szabályok újbóli megsértésekor a játékvezetõknek technikai hibát kell ítélniük.

Bízunk benne, hogy a fenti irányelvek betartásával sportszerû, igazságos, a játék minden résztvevõje számára jó hangulatú és érdekes mérkõzéseknek lehetünk tanúi a 2016/17-es szezonban. Természetesen, nem a technikai hibák megszaporítása a célunk. Éppen ellenkezõleg, a játék higgadt lebonyolítása és a nemzetközi mérkõzéseken is tapasztalható és bevett fegyelmezési irányelvek követése.

Együttmûködésüket, szíves megértésüket köszönjük, kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel:
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
Játékvezetõi Bizottság

Hirdetés