Hirdetés
Archivum

Sajtótájékoztatót tartottak Pécsett:

:

Hirdetés

Iványi Dalma, a Pécs 2010 együttesének kapitánya és Dr. Kiss Endre, a Szigetvári Takarékszövetkezet Elnöke vázolta a pécsi csapat jelenlegi helyzetét. A sajtótájékoztatóról az alábbi hivatalos tájékoztatást kaptuk:

Tisztelt Szurkolók, Tisztelt Támogatók!


Egy héttel ezelõtt levélben kerestem meg dr. Páva Zsolt urat, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a Pécsi Nõi Kosárlabda fennmaradása és a bizalmi állapot létrehozása érdekében támogassa üzletrészvételi szándékomat.


Az események felgyorsultak, egyeztetés egyeztetést követett és kezdeményezésem elérte a célját. Jelenleg bátran kijelenthetem, hogy helyreállt a bizalom! Dr. Páva Zsolt és dr. Kiss Endre személyében én magam is megbízom és már az elsõ beszélgetések is arra engedtek következtetni, hogy bár kemény munkával, de lesz Pécsi Nõi Kosárlabda a következõ szezonban is, lesz nõi kosárlabda az oly sok szép eredményt elért jelenlegi Csapatra építkezve. Van már közös ügyvezetõ jelöltünk is, azonban személyét addig nem szeretném megnevezni, míg vele a megegyezés meg nem születik.


Azonban nem szabad szemet hunyni a múltban elkövetett hibákon és számszerûsíteni kell az eddig homályosan fogalmazott vagy csak fél információkból megismert kötelezettségeket.


A PNK. Kft-nek a játékosok, alkalmazottak és beszállítók felé, 2011. június 30-i dátummal bezárólag fennálló lejárt illetve le nem járt kötelezettsége mintegy 160 M Ft. Ezen felül a PNK. Kft-t 29 M Ft értékû jelzálog hitel kötelezettsége terheli. Tartozásnak tekinthetõ továbbá, hogy egy, a következõ szezont érintõ támogatói szerzõdésbõl 8 M Ft elõfinanszírozásra került.


A 2007 õszén történt tulajdonosváltás során végrehajtott 40 M Ft értékû tõkepótlás, valamint a következõ szezont terhelõ 30 M Ft értékû támogatói szerzõdések elõfinanszírozásával a 2007 év végi mérleg -128 M Ft eredményt mutathatott.

Ha összehasonlítjuk a két idõpont pénzügyi helyzetét, megállapítható, hogy a felhalmozott tartozások nagyságáért nem elsõsorban az elmúlt 4 bajnoki szezon gazdálkodása a felelõs. Azonban tényként kívánom megjegyezni, hogy az SMM Kft. a tulajdonszerzéskor vállalt pénzügyi konszolidációját nem tudta megvalósítani, melynek legfõbb oka a gazdasági környezetbõl fakadó, évrõl évre történõ folyamatos bevételcsökkenés volt.


Személyes szerepvállalásom okán, valamint az új ügyvezetõ kinevezésével és az átlátható gazdálkodás megteremtésével magunk mellé kívánjuk állítani az elmúlt idõszak során elvesztett szponzorainkat, valamint nem kevés új támogatót is szeretnénk megnyerni a már megkezdett „Összefogás a Pécsi Nõi Kosárlabdáért” kezdeményezésünknek.


Legfontosabb teendõnk között szerepel, hogy minden akadályt elhárítsunk mind a hazai, mind a nemzetközi porondon való indulásunk és a játékos igazolások útjából.

A kifizetések ütemére vonatkozóan felvettem a kapcsolatot az érintett játékosokkal és ügynökökkel és az „Összefogás” eredményeként rendelkezésre álló források segítségével ezeket határidõre teljesíteni is fogjuk.


Mindannyiunk közös célja az Euroliga sorozatában való indulás, de a játékos keret kialakításánál a pénzügyi megfontoltság mindenképpen tetten érhetõ lesz. Szeretnénk egy az eddigieknél lényegesen jobb pénzügyi fegyelmet létrehozni mind a játékosokkal, mind a beszállítókkal szemben , mely akár helyre állíthatja azt kialakult bizalmatlansági helyzetet, melynek okán olyan játékosok távoztak a szezont követõen, akik komoly gyökerekkel rendelkeznek városunk, Csapatunk irányába.


Meg kell teremteni a lehetõségét és dolgoznunk kell azért, hogy egy év elteltével ismételten sorainkban tudhassuk Õket.


Ezúton is kérem, hogy aki teheti és hozzánk hasonlóan szívügye a Pécsi Nõi Kosárlabda sorsa, csatlakozzon Összefogásunkhoz, mert bár az elsõ komoly lépések megtörténtek, de feladatunk van még bõven!


Az „Összefogás a Pécsi Nõi Kosárlabdáért” Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett számla száma: 50800104-15139432


Hajrá Pécs!

Iványi Dalma

Hirdetés