Hirdetés
Archivum

Szalay Ferencet újabb négyéves ciklusra megválasztották az MKOSZ elnökének:

:

Hirdetés

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) május 19-én, a Magyar Sport Házában megtartotta idei rendes, tisztújító küldöttgyûlését. Újabb négy évre a szövetség elnökének Szalay Ferencet választották meg. Az alábbiakban az MKOSZ közleménye olvasható.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének idei rendes, tisztújító küldöttgyûlésének elején a résztvevõk meghallgathatták Szalay Ferenc elnöki beszámolóját.

A folytatásban a szövetség 2014-es tevékenységérõl szóló szakmai, pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az Ellenõrzõ Bizottság beszámolóját egyhangúlag elfogadták a küldöttek, majd ezt követõen a résztvevõk betekintést nyerhettek az MKOSZ idei szakmai és pénzügyi terveibe, amit szintén egyhangúlag hagytak jóvá a sportszervezetek képviselõi.

A 2010-ben meghirdetett “Új pályán” sportági stratégia kibõvítésére is sor került a következõ négyéves ciklusra (2015-19), amire azért volt szükség, mert a stratégiában kitûzütt célok közül sok, idõ elõtt megvalósult. A bõvítést hosszú hónapokon át tartó szakmai egyeztetés elõzte meg. A sportági stratégia kiegészítésének jelszava: “mennyiségbõl a minõségbe”, a bõvítést a küldöttek egyhangúlag elfogadták.

A közhasznúsági státusz megtartása érdekében a közgyûlés módosította az MKOSZ Alapszabályát.
Az MKOSZ Alapszabály 16 §-a alapján tisztújításra is sor került a küldöttgyûlésen. A FIBA Alapszabályához történõ igazodás miatt az MKOSZ is négyéves ciklusra tér át, ennek megfelelõen a 2015-19 közötti idõszakra a következõ személyek kaptak bizalmat a küldöttgyûlés résztvevõitõl:

Elnök: Szalay Ferenc

Társelnök: dr. Balsay István, Rózsás Gábor

Elnökségi tagok: Becsky István, Bokor Ákos, dr. Cser-Palkovics András, dr. Teszler Sándor, Fûzy András, Halm Rolland, Leisztinger Tamás, Németh Károly, Pukler Gábor, Sitku Ernõ

Ellenõrzõ Bizottság tagjai: Henye István (elnök), Farkasinkszki Gyula, Janovics László

Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai: dr. Puskás Árpád (elnök), Buday Zsolt, Csordás Gábor

Jelölõ Bizottság tagjai: Csák Tamás (elnök), Hõgye István, Török Róbert

Hirdetés