Hirdetés
Magyarország

Szeptember 16-ig lehet nevezni az egyetemi kosárlabda bajnokságra:

:

Hirdetés

Október elsején indul az egyetemi kosárlabda szezon, melyre szeptember 16-ig lehet nevezni. További részletek az alábbiakban található versenykiírásban.

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB)

VERSENYKIÍRÁSA 2020/2021.

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

POSTACÍM: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

TELEFON: 06-1/460-6825 TELEFAX: 06-1/252-3296

ADÓSZÁM: 19012504-2-42

BANkSZÁMLASZÁM: 10300002-20316431-00003285 [MKB BANk]

E-MAiL: MKOSZ@HUNBASKET.HU INTERNET HONLAP: HTTP://WWW.KOSARSPORT.HU

1.                       A verseny célja

A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas bajnoki rendszerben, rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása kosárlabda sportágban. A sportág további népszerűsítése, a szabadidő kulturált eltöltése, a felsőoktatási intézmények és intézményi sportszervezetek közötti kapcsolatok erősítése, továbbá az egyetemi-főiskolai országos bajnoki cím eldöntése.

2.                       Versenyrendező

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ), valamint a Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség (a továbbiakban: MEFS) gyakorol minden olyan jogkört a sportszervezetek, játékosok és a bajnokságban közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, az MKOSZ és a MEFS szabályzatai, valamint jelen Versenykiírás felhatalmazzák.

Az MKOSZ és a MEFS jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A Versenyszabályokkal, Versenykiírással összefüggésben az MKOSZ Versenybizottsága jogosult első fokon eljárni és határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a Versenyszabályok, az MKOSZ és jelen Versenykiírás kapcsán a bajnokság lebonyolításával függ össze. Az MKOSZ és a MEFS hivatalból vagy kérelemre jár el.

3.                       A verseny ideje

 1. október 1. – 2021. május 31.

4.                       A versenyek résztvevői, korosztályok, játékjogosultság

 • Résztevő csapatok:
  1. Azok a felsőoktatási intézmények keretein belül működő sportszervezetek, amelyek valamelyik felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötöttek, nevezésüket határidőre benyújtották és az MKOSZ Díjfizetési szabályzatban előírt szövetségi díjat megfizették.
  2. Egy felsőoktatási intézményben több sportszervezet működhet, ezért egy adott felsőoktatási intézmény hallgatóiból bármennyi csapat nevezhető, illetve egy sportszervezetnek önmagában is van lehetősége több csapatot indítani a bajnokságban, a szövetségi díjat azonban minden benevezett csapat után be kell fizetni és ezáltal a kedvezmények minden benevezett csapatra érvényesek.
 • Játékosok szerepeltetése:

A Nemzeti Egyetemi Kosárlabda Bajnokságban azon 1995. június 1-én vagy utána született sportolók szerepelhetnek, akik tagjai a bajnokságra nevezett sportszervezetnek, valamint

 1. vagy az adott (amelyikkel a nevezett sportszervezet együttműködési megállapodást kötött) felsőoktatási intézmény beiratkozott nappali, levelező vagy esti tagozatos hallgatója;
 2. vagy az adott felsőoktatási intézmény volt hallgatója, kizárólag az abszolutórium megszerzését követő naptári évben történő visszajátszási jogosultság figyelembevételével;
 3. vagy olyan felsőoktatási intézmény beiratkozott nappali, levelező vagy esti tagozatos hallgatója (magyar állampolgárú, külföldi székhelyű egyetemen tanuló hallgatóra is vonatkozik), amelyikkel együttműködve sportszervezet nem indít csapatot a bajnokságban, továbbá azzal a kitétellel, hogy egyszerre maximum 2 fő írható be a mérkőzés jegyzőkönyvébe;
 4. vagy középiskolában tanuló diák abban az esetben, ha nappali tagozatos képzésben vesz részt, június 1. után született és nincs hallgatói jogviszonya egyetlen felsőoktatási intézményben sem, továbbá annak figyelembevételével, hogy egy adott mérkőzésen csapatonként egyszerre maximum 2 fő írható be a mérkőzés jegyzőkönyvébe;
 5. az NB A csoportos játékengedéllyel rendelkező sportolók közül kizárólag az játszhat, aki amatőr szerződéssel rendelkezik és megfelel a jelen Versenykiírás 4. pontjában rögzített életkorra vonatkozó, illetve a 4.2 a-d. pontban rögzített előírásoknak;
 1. az NB A csoportos játékengedéllyel rendelkező, amatőr státuszú sportoló kizárólag akkor játszhat a bajnokság rájátszásában és döntőjén, ha az alapszakaszban az adott csapat mérkőzéseinek legalább 50%-án pályára lépett.
 • Csapatlétszám:

A csapatok minden mérkőzésen legfeljebb tizenkettő (12) fővel szerepelhetnek, de a mérkőzéseken legalább nyolc (8) játékra kész játékosnak jelen kell lennie. A kötelező játékosokra vonatkozó szabályok megsértése esetén a vétkes csapat pótdíjat köteles fizetni mérkőzésenként, mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2020/2021 tartalmazza.

5.                       JÁTÉKJOGOSULTSÁG

 • A bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, aki szerepel csapata csoportos játékengedélyén, személyazonosságát tudja igazolni, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik, és ezt – kérés esetén – a mérkőzés első játékvezetőjének mérkőzés ellenőrének hitelt érdemlően bizonyítani tudják. A sportszervezet képviselője felelős azért, hogy sportolói érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezzenek!

6.                       Nevezés

 • Nevezési határidő: szeptember 16. szerda
 • A részvétel díjat a 2020/2021-es Díjfizetési szabályzat
 • A részvételi díj befizetésének határideje: szeptember 23. szerda.
 • A csoportos játékengedély kérő lapot és a játékjogosultság megszerzéséhez előírt egyéb igazolásokat október 5-ig kell hiánytalanul leadni a MEFS részére.

Igazolások:

 1. Hallgatók esetében egyéni vagy csoportos, Tanulmányi Osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolás;
 2. Végzettek esetében az abszolutórium másolata;
 3. Középiskolások esetében pedig az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás leadása szükséges.

A MEFS ellenőrzését követően, az MKOSZ állítja ki a csoportos játékengedélyt, melyek az MKOSZ honlapjáról letölthetők.

 • A benevezett intézménynek illetve az egyetemet képviselő sportszervezetnek minimum egy csapatot indítaniuk kell az MKOSZ által szervezett országos egyetemi B3x3 bajnokságban. Az egyetemi B3x3 bajnokság Versenykiírása 2021. március 31-ig megküldésre kerül az érintett sportszervezetek és intézmények részére.
 • A nevező intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy csapatainál csak olyan edzőket foglalkoztat, akik rendelkeznek az  MKOSZ  által  kiadott  2020/2021-es  bajnoki  évre  szóló  érvényes  edzői  működési engedéllyel, továbbá az MKOSZ 2020/2021. évi kosárlabda versenyrendszerének edzőtovábbképzésén 6 kreditpontot szereznek a bajnokság kezdetéig.

A mérkőzésen csak fenti feltételeknek megfelelő edző és segédedző működhet közre.

 7.                       Lebonyolítás

 • Sorsolás:

A sorsolást az MKOSZ Versenyiroda készíti el, meghatározva a hivatalos játéknapokat. A sorsolás és a csapatokkal való egyeztetések után kiadott Hivatalos Bajnoki Műsorban rögzített időpontok módosítása az NB I-es bajnokágban érvényes módosítási szabályok szerint történik.

 • Lebonyolítás:
  1. Alapszakasz: A bajnokságok alapszakaszai október 12. – 2021. április 5. között kerülnek megrendezésre.
  2. Rájátszás: A rájátszások mérkőzéseit április 6. – 2021. április 30. között kell lejátszani.
  3. Döntők: A bajnokságok döntői május 1. – 2021. május 31. között kerülnek megrendezésre, az MKOSZ által a későbbiekben kijelölt időpontban.
 • Az Alapszakasz során a csapatok két csoportban, oda-visszavágós körmérkőzéses rendszerben játszanak egymással. A két csoport 1-4. helyezett csapata keresztbe, oda-visszavágót játszik egymással a döntőbe jutásért (Rájátszás). A döntő torna rendszerben kerül lebonyolításra (elődöntők, helyért, döntő). A lebonyolítás pontos menetét és további szabályait a „Sorsolás Kosárlabda MEFOB 2020/2021” dokumentum részletezi.
 • Egyetemi játéknap: Az MKOSZ és a MEFS által a mérkőzések megrendezésére javasolt időpont a hétfő. Ettől a csapatok közös megegyezéssel eltérhetnek.

8.                       KÖLTSÉGEK

 • A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 2 játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre az MKOSZ Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket.
 • A bajnokságok döntőinek mérkőzéseit 3 játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre az MKOSZ Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket.
 • A bajnokságok döntőinek valamennyi mérkőzésére az MKOSZ Technikai Bizottsága VB elnököt jelöl
 • A játékvezetőkkel  és  ellenőrökkel  kapcsolatos  további szabályokat a               „Magyar Kosárlabda Versenyszabályok”
 • A játékvezetői díjakat az MKOSZ Játékvezetői díjtábla 2020/2021. tartalmazza, mely díjak központilag visszatérítésre kerülnek.

9.                       DÍJAZÁS

 • A női bajnokság és a férfi bajnokság győztese elnyeri a Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnoka címet. Az 1-3. helyezettek mindkét bajnokságban oklevél és érem (20 fő) díjazásban részesülnek.
 • Az országos egyetemi női és férfi bajnokcsapat jogot szerez a 2021-ben Belgrádban sorra kerülő Európai Egyetemi Játékokon történő nevezés leadására.

10.                  ÓVÁS – FELLEBBEZÉS

 • Az óvással    és    fellebbezéssel      kapcsolatos     általános    szabályokat    a    „Magyar   Kosárlabda Versenyszabályok”

11.                  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • A bajnokság mérkőzéseit kizárólag legalább NB II-es mérkőzésekre hitelesített pályán lehet lejátszani.
 • A bajnokság mérkőzéseire a rendező csapatnak 3 fős asztalszemélyzetet kell biztosítania.
 • A bajnokság minden mérkőzésének statisztikáját számítógépen kell elkészíteni. A statisztikákat Fullcourt rendszerben kell

A sportszervezetek kötelesek a mérkőzés alatt az aktuális mérkőzésállást, és a játékosok statisztikai mutatóinak változásait az MKOSZ weboldalán on-line közvetíteni. Ezen közvetítés elmaradása esetén a sportszervezetnek pótdíjat kell fizetnie az MKOSZ részére, mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2020/2021. tartalmazza.

A bajnokság minden mérkőzésén a hazai csapat kötelessége a számítógépes rendszer biztosítása, s mindkét csapat statisztikájának rögzítése.

Kérésre meg kell engedni az ellenfél statisztikusának, hogy saját csapatának adatait ő rögzíthesse.

A számítógépes rendszer esetleges helyszíni meghibásodása nem menti fel a hazai csapatot attól, hogy az ő felelőssége a mindkét csapat statisztikájának a számítógépes rendszerbe való juttatása. Ezért gondoskodnia kell az esetleges kézi jegyzésről, s ezeket az adatokat utólag kell beírnia a számítógépes eseményrögzítő rendszerbe.

Statisztikai lapok beérkezési határideje:

A mérkőzést követően azonnal a Fullcourt program segítségével az MKOSZ által erre kialakított szerverre, ennek esetleges hibája esetén 1 (egy) órán belül, e-mail-en.

Az előző pontbeli szabály megsértése esetén a sportszervezetnek pótdíjat kell fizetnie az MKOSZ részére, alkalmanként. A pótdíj összegét a Díjfizetési szabályzat 2020/2021. tartalmazza.

A csapatoknak a mérkőzés félidejében, illetve végén, valamint a sajtó helyszínen lévő munkatársainak kérésükre rendelkezésére kell bocsátani az aktuális statisztikai összesítést.

 • Minden mérkőzés végén a hazai csapatnak kötelező emailben elküldendő feladatai:
  1. A jegyzőkönyv első példányának fotója (ha a helyszínen van lehetőség, akkor szkennelése).
  2. A mérkőzések előtt mindkét csapatról készült csapatkép edzővel együtt.
  3. A mérkőzés tudósítása az előre megküldött minta alapján.

Határidő a mérkőzést követő 2 órán belül. A szabály megsértése esetén a sportszervezetnek pótdíjat kell fizetnie alkalmanként. A pótdíj összegét a Díjfizetési szabályzat 2020/2021. tartalmazza.

 • Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és játékszabályok nem intézkednek, az MKOSZ és a MEFS jogosult dönteni.
 • A bajnokság és mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett „Magyar Kosárlabda Versenyszabályok”, valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfogadott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” hatályban lévő játékszabályai szerint kerülnek lebonyolításra.

Amennyiben az MKOSZ Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a mérkőzéseket azok szerint kell játszani, de az új szabályzatok mellékletének tartalmaznia kell az ezen Versenykiírásra vonatkozó módosításokat.

Fotó: Práczki Péter

Hirdetés